L'hébreu biblique
Le blog de Haïm Ouizemann

Parashat Pékoudey, le tabernacle, l’accomplissement de la Création

וַיִּקְחוּ בְנֵי-אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּ

Consécutivement à la Sortie d’Egypte, à la date du premier du mois de Nissan  (Exode 40: 17), les fils d’Israël, sous la conduite de Moïse, érigent la Tente du Rendez-vous:

לב וַתֵּכֶל כָּל-עֲבֹדַת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ. (שמות לט: לב). ש

32 Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle de la Tente d’assignation; les fils d’Israël  l’avaient exécuté en agissant, de tout point, selon ce que l’Éternel avait enjoint à Moïse. (Exode 39: 32).[1]

מג וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת-כָּל-הַמְּלָאכָה וְהִנֵּה עָשׂוּ אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה כֵּן עָשׂוּ וַיְבָרֶךְ אֹתָם מֹשֶׁה.  (שמות לט: מג)ש

43 Moïse vit tout le travail: or ils l’avaient exécuté conformément aux prescriptions du Seigneur. Et Moïse les bénit. (Exode 39: 43).

Les Sages d’Israël établissent un étroit parallèle entre l’édification de la Tente du Rendez-Vous et la Création de l’univers par l’Eternel. En effet, le livre de Shemoth (Exode) s’achève à l’endroit même où commence l’origine du monde:

לא וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה-טוֹב מְאֹד. וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר יוֹם הַשִּׁשִּׁי.  ב וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה; וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה. ג וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר-בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת.  (בראשית א: לא- ב: ב-ג).ש

31 Le Seigneur vit tout ce qu’il avait fait c’était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin; ce fut le sixième jour.  2 Le Seigneur mit fin, le septième jour, à l’œuvre faite par lui; et il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 3 Le Seigneur bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu’en ce jour il se reposa de l’œuvre entière qu’il avait créée et faite. (Genèse  1: 31-2: 2-3)

Ces derniers versets laissent entendre que l’Eternel ne cesse d’insuffler le souffle de la Vie הַחַיִּים רוּחַ  afin de maintenir la Création durable. A cette interprétation littérale s’ajoute celle des Sages d’Israël qui, à la lueur d’Exode 39: 32; 43, en viennent à déduire que le verbe  /לַעֲשׂוֹת«faire, accomplir» (Genèse 2: 3), généralement non traduit, fait référence à l’Homme auquel il incombe de poursuivre et parfaire un monde inachevé, par le tikkoun olam (תִקּוּן עוֹלָם, «réparation du monde»). Notons le terme מְלָאכָה attribué aussi bien à l’œuvre de la Création (Genèse 2: 2) qu’à la Tente du Rendez-vous (Exode 39: 43). En définitive, la Tente du Rendez-vous constitue l’univers en microcosme et symbolise l’œuvre de la Création.

Que pouvons-nous déduire de cette similitude existant entre la Création et la Tente du Rendez-vous ?

Cette similitude a pour dessein de mettre devant nos yeux, en contemplant la Tente du Rendez-vous, toute la Création pour nous donner la nostalgie de ce qu’elle était avant la faute d’ADaM qui a amené la malédiction sur la terre:

יז … אֲרוּרָה הָאֲדָמָה בַּעֲבוּרֶךָ בְּעִצָּבוֹן תֹּאכְלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ. (בראשית ג: יז).ש

17 … maudite est la terre à cause de toi: c’est avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras. (Genèse 3: 17).

Les Cohanim et les Leviim opérant dans la Tente d’Assignation figurent l’Humanité et le rôle qu’elle se doit de tenir, avec les fils d’Israël dont la tâche est de réinstaurer la bénédiction perdue après la faute d’ADaM, pour que le monde entier en bénéficie. Pour mener à bien Son projet de réparation du monde, l’Eternel conclut une Alliance entre Israël et l’Eternel. C’est le fruit à la fois du respect de la Parole divine כְּבוֹד ה’ quant au plan de la Demeure/ MiShKaN-  מִשְׁכָּן et du culte rendu au Divin הָעֲבֹדָה:

מב כְּכֹל אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל-הָעֲבֹדָה. (שמות לט: מב).ש

42 Exactement comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse, ainsi les Israélites avaient accompli tout le labeur [culte/ service]. (Exode 39: 42).

Ces deux dimensions du culte divin s’avèrent être semblables à celles attribuées au Premier Homme, ADaM:

טו וַיִּקַּח יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן-עֵדֶן לְעָבְדָהּ וּלְשָׁמְרָהּ. (בראשית ב: טו).ש

15 L’Éternel-Le Seigneur prit donc l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. (Genèse 2: 15).

Enfin, le livre de Shemoth (Exode) s’achève par la révélation de la nuée divine, témoignage de la bénédiction de l’Eternel recouvrant en signe d’amour[2], embrassant pourrions-nous même affirmer, la Tente du Rendez-vous, symbole de la Création pour l’Humanité entière, et les Cohanim et les Leviim qui y opèrent.

לד וַיְכַס הֶעָנָן אֶת-אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד יְהוָה מָלֵא אֶת-הַמִּשְׁכָּן. (שמות מ: לד).ש

34 Alors la nuée enveloppa la Tente d’assignation et la majesté du Seigneur remplit le Tabernacle. (Exode 40: 34)[3]

Ainsi, l’Eternel témoigne d’un amour indéfectible à l’égard de Sa Création. La nuée, le jour et les colonnes de fumée la nuit symbolisent la Présence divine qui ne quitte pas un instant et protège même la Tente du Rendez-vous, symbole de la Création:

לד וַיְכַס הֶעָנָן אֶת-אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד יְהוָה, מָלֵא אֶת-הַמִּשְׁכָּן. לה וְלֹא-יָכֹל מֹשֶׁה לָבוֹא אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד כִּי-שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן וּכְבוֹד יְהוָה, מָלֵא אֶת-הַמִּשְׁכָּן. לה וְלֹא-יָכֹל מֹשֶׁה לָבוֹא אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד כִּי-שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן וּכְבוֹד יְהוָה מָלֵא אֶת-הַמִּשְׁכָּן. לו וּבְהֵעָלוֹת הֶעָנָן מֵעַל הַמִּשְׁכָּן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכֹל, מַסְעֵיהֶם. לו וּבְהֵעָלוֹת הֶעָנָן מֵעַל הַמִּשְׁכָּן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכֹל מַסְעֵיהֶם.  לז וְאִם-לֹא יֵעָלֶה הֶעָנָן וְלֹא יִסְעוּ עַד-יוֹם הֵעָלֹתוֹ.  לח כִּי עֲנַן יְהוָה עַל-הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל-בֵּית-יִשְׂרָאֵל בְּכָל-מַסְעֵיהֶם. (שמות מ: לד-לח).ש

34 Alors la nuée enveloppa la Tente d’assignation et la majesté du Seigneur remplit le Tabernacle.   35 Et Moïse ne put pénétrer dans la Tente d’assignation, parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le Tabernacle.  36 Lorsque la nuée se retirait de dessus le tabernacle, les enfants d’Israël quittaient constamment leur station. 37 et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu’à l’instant où elle se retirait. 38 Car une nuée divine couvrait le Tabernacle durant le jour et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d’Israël, dans toutes leurs stations.  (Exode 40: 34-38).

Il est à noter que la construction du Mishkan, comme celle, plus tard, des deux Temples, est ponctuelle et transitoire. En effet, l’Eternel ne se rencontrera point entre quatre murs, fussent-ils de toile, mais au cœur même du peuple hébreu:

ח וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.  ט כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל-כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ. (שמות כה: יח-ט).ש

8 Et ils me construiront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d’eux, 9 semblable en tout à ce que je t’indiquerai, c’est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces et vous l’exécuterez ainsi.  (Exode 25: 8-9).

[1] Parashat Pékoudey, Exode 38: 21- 40: 38

[2]

א וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת-הַמִּשְׁכָּן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת-כָּל-כֵּלָיו וְאֶת-הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת-כָּל-כֵּלָיו וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם.

1 Or, le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, de l’oindre et de le consacrer avec toutes ses pièces, ainsi que l’autel et tous ses ustensiles; lorsqu’il les eut ainsi oints et consacrés (Nombres 7: 1)
Rashi, se fondant sur le midrash Tan’houma, rapporte une remarque d’ordre grammatical:

ש«’כַּלַּת’ כְּתִיב. רָצָה לוֹמַר בְּפַתָּח וְלֹא ‘כְּלוֹת’ בִּשְׁוָא וְדוֹק). יוֹם הֲקָמַת הַמִּשְׁכָּן הָיוּ יִשְׂרָאֵל כְּכַלָּה הַנִּכְנֶסֶת לַחֻפָּה.». ש

«Le kaf du mot ‘ כְּלוֹת kaloth’ porte un pata‘h et non un shéva, pour signifier qu’Israël, le jour de l’édification du tabernacle, était comme une fiancée (כַּלָּה kala) qui entre sous le dais nuptial. » (Rashi sur le verset Nombres 7: 1).

 

[3] Cf. I Rois 8: 10-11 Isaïe 4: 5 Zacharie 2: 9

L’étude biblique vous passionne. Je vous invite à rejoindre notre Campus biblique: https://www.campusbiblique.com/

Shabbat shalom !

[email protected]

Avec toutes mes amitiés,

Haïm Ouizemann

Partager sur email
Partager sur whatsapp
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Souscription au Blog par Email

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.
Rejoignez les 603 autres abonnés

Une réponse

  1. *Bonjour , merci pour l’envoi .Cependant, cela me sidère que vous n’utilisiez pas le vrai nom de Dieu . Pourtant vous avez le tétragramme…*

    Le ven. 8 mars 2019, à 03 h 14, L’hébreu biblique – Le blog de Haïm

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Quelques mots sur moi

J’ai plus de 30 ans d’expérience dans l’étude et l’enseignement de la Bible. Il n’y a pas de limite à ce que la Bible prodigue comme connaissance et inspiration pour la vie.
A propos…

Souscription au Blog par Email

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.
Rejoignez les 603 autres abonnés

Archives