L'hébreu biblique
Le blog de Haïm Ouizemann

Parashat Balak, les sept autels de Bilam

וַיִּקְחוּ בְנֵי-אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּ

Bilam[1], le prophète des nations, convoqué par Balak, roi de Moav dans le dessein de maudire Israël, ordonne à ce dernier d’élever sept autels :

א וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל-בָּלָק בְּנֵה-לִי בָזֶה שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וְהָכֵן לִי בָּזֶה שִׁבְעָה פָרִים וְשִׁבְעָה אֵילִים (במדבר כג: א). ש

1 Alors Bilam dit à Balak: “Dresse-moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers.” (Nombres 23: 1).

Que cache l’intention de Bilam? Pourquoi Bilam requiert-il l’édification de sept autels?

Le grand commentateur Rashi fait remarquer que les termes indéfinis « שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת/ sept autels» réapparaissent au verset 4 du chapitre 23, accompagnés cette fois de l’article défini: « אֶת-שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת/Les sept autels ». Il en conclut que ces autels édifiés par Bilam font référence aux sept autels des trois Patriarches d’Israël confondus:

«אָמַר לְפָנָיו: אֲבוֹתֵיהֶם שֶׁל אֵלּוּ בָּנוּ לְפָנֶיךָ שִׁבְעָה מִזְבְּחוֹת וַאֲנִי עָרַכְתִּי כְּנֶגֶד כֻּלָּן» (ביאור רש”י על במדבר כג: ד).ש

«Il [Bilam] lui [l’Eternel] a dit : « Leurs patriarches ont construit devant toi sept autels, et moi je t’en ai construit autant qu’eux tous réunis». (Commentaire de Rashi sur Nombres 23: 4).

En effet, Abraham érige quatre autels, Its’HaK un seul et Ya’aKoV deux autels, soit sept autels au total.

Rashi soutient la thèse selon laquelle la puissance spirituelle de Bilam à elle seule équivaudrait à celle des trois Patriarches réunis. Ce face à face entre le prophète des Nations Bilam et les trois Patriarches d’Israël laisse supposer que l’intention de Bilam était de remonter jusqu’à la source même de la bénédiction d’Israël afin d’en faire bénéficier Balak, cela alors même qu’il avait été averti par l’Eternel qu’il ne lui permettrait point de maudire Israël.

Les quatre autels d’AVRaHaM:

  • A Shekhem, Elon Moré

ז וַיֵּרָא יְהוָה אֶל-אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה הַנִּרְאֶה אֵלָיו. (בראשית יב: ז).ש

7 L’Éternel apparut à Abram et dit :”C’est à ta postérité que je destine ce pays.” Il bâtit en ce lieu un autel au Seigneur qui lui était apparu. (Genèse 12: 7).
  • Entre Beit-El et

ח וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה מִקֶּדֶם לְבֵית-אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּית-אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם וַיִּבֶן-שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה.(בראשית יב: ח). ש

8 Il se transporta de là vers la montagne à l’est de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient; il y érigea un autel au Seigneur, et il proclama le nom de l’Éternel. (Genèse 12: 8).
  • A Hébron: Eloné Mamré

יח וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרוֹן וַיִּבֶן-שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוָה.  (בראשית יג: יח).ש

18 Abram alla dresser sa tente et établir sa demeure dans les plaines de Mamré, qui sont en Hébron; et il y éleva un autel au Seigneur. (Genèse 13: 18).
  • Au Mont Moriah

ט וַיָּבֹאוּ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר-לוֹ הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת-הַמִּזְבֵּחַ… (בראשית כב: יח). ש

9 Ils arrivèrent à l’endroit que le Seigneur lui avait indiqué. Abraham y construisit un autel… (Genèse 22: 9).

 

L’autel d’Its’HaK

  • A Béér Shéva

כה וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה וַיֶּט-שָׁם אָהֳלוֹ וַיִּכְרוּ-שָׁם עַבְדֵי-יִצְחָק בְּאֵר (בראשית כו: כה). ש

25 Et il érigea en ce lieu un autel et proclama le nom de l’Éternel. Et il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. (Genèse 26: 25)

 

Les deux autels de Ya’aKoV

  • A Shékhem

כ וַיַּצֶּב-שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא-לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל (בראשית לג: כ). ש

20 Il y érigea un autel qu’il dénomma: “le Seigneur est le Seigneur d’Israël.” (Genèse 33: 20)

 

  • El à Beit El

ז וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית-אֵל  כִּי שָׁם נִגְלוּ אֵלָיו הָאֱלֹהִים בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אָחִיו (בראשית לג: ז). ש

7 Là il dressa un autel et il appela l’endroit Él béth Él; car là Le Seigneur lui était apparu, comme il fuyait à cause de son frère. (Genèse  35: 7)

Une lecture attentive révèle que ces autels, loin d’être voués au sacrifice animal (exception faite de l’autel sur lequel AVRaHaM offrira en sacrifice le bélier en remplacement de son fils Isaac), ont été, en fait, érigés par les trois Patriarches d’Israël comme témoignage[2] et souvenir de leur rencontre avec la transcendance divine et de la promesse du don de la terre d’Israël à leurs descendants, les enfants d’Israël.

BiLaM, quant à lui, met l’accent sur le sacrifice animal, rejoignant ainsi le Patriarche Abraham sacrifiant le bélier sur l’autel au Mont Moriah:

ד וַיִּקָּר אֱלֹהִים אֶל-בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶת-שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת עָרַכְתִּי וָאַעַל פָּר וָאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ (במדבר כג: ד). ש

4 Le Seigneur se présenta à Bilam, qui lui dit: “J’ai dressé les sept autels, et j’ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel.” (Nombres 23: 4)

Le sacrifice d’un animal met l’accent sur l’éloignement de celui qui offre le sacrifice par rapport à la divinité: l’animal, représentant l’intériorité de celui qui offre le sacrifice, constitue un écran entre celui qui sacrifie et l’Eternel. Ces sept autels représentent celui qui sacrifie: Balak roi de Moav, Bilam étant le prêtre, l’intermédiaire sacrifiant pour Balak[3].

De plus, le nom de l’Eternel n’est rappelé pour aucun autel édifié par Balak, contrairement aux autels érigés par les trois Patriarches d’Israël: AVRaHaM: « מִזְבֵּחַ לַיהוָה un autel à l’Eternel»; Its’HaK: « וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה il proclama le nom de l’Éternel»; Ya’aKoV: « וַיִּקְרָא-לוֹ אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. il le dénomma: le Seigneur est le Seigneur d’Israël».

Que signifient les sacrifices du bélier et du taureau?

לו וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה פַּר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם (במדבר כט: לו). ש

36 Et vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d’odeur agréable à l’Éternel, un taureau, un bélier, sept agneaux d’un an sans défaut. (Nombres 29: 36).

Rashi enseigne que les sacrifices des Patriarches symbolisent l’amour de l’Eternel pour Israël, l’Eternel n’étant point désireux de quitter ses enfants sur le point de s’en aller:

 «אֵלּוּ כְנֶגֶד יִשְׂרָאֵל, הִתְעַכְּבוּ לִי מְעַט עוֹד, וּלְשׁוֹן חִבָּה הוּא זֶה, כְּבָנִים הַנִּפְטָרִים מֵאֲבִיהֶם» (ביאור רש”י על פסוק במדבר כט: לו).ש

«Ils [ces sacrifices] correspondent à Israël : « Restez encore un peu chez moi ! » C’est là une expression d’amour, comme des enfants prenant congé de leur père…» (Commentaire de Rashi sur le verset Nombres 29: 36).

BiLaM a tenté, en requérant de BaLaK l’édification d’autels, d’inverser le sens de la bénédiction d’Israël au profit de ce dernier. En vain. L’Élection d’Israël par l’Éternel demeure et demeurera à tout jamais indéfectible car:

יב  כִּי בָרוּךְ הוּא (במדבר כב: יב).ש

12il [Israël] est béni!” (Nombres 22: 12).

Bilam ne peut que s’incliner devant la volonté divine (mais il n’est point à court de stratagèmes pour que Balak arrive à ses fins et le couvre d’or):

יט לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב וּבֶן-אָדָם וְיִתְנֶחָם; הַהוּא אָמַר וְלֹא יַעֲשֶׂה וְדִבֶּר וְלֹא יְקִימֶנָּה. כ הִנֵּה בָרֵךְ לָקָחְתִּי וּבֵרֵךְ וְלֹא אֲשִׁיבֶנָּה. (במדבר כג: יט-כ).ש

19 Le Seigneur n’est pas un mortel, pour mentir, ni un fils d’Adam, pour qu’il se ravise; est-ce lui qui parle et ne tient point parole? Qui affirme et n’exécute point? 20 Oui, j’ai reçu mission de bénir; il a béni, je ne puis le dédire. (Nombres 23: 19-20).

 

[1] Parashat Balak: Nombres 22: 2 – 25: 9.

[2]  Les Hébreux de a tribu de Reuven et de Gad, se trouvant séparés de leurs frères par le Jourdain, ont construit un autel, provoquant leur colère:

י וַיָּבֹאוּ אֶל-גְּלִילוֹת הַיַּרְדֵּן אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיִּבְנוּ בְנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה שָׁם מִזְבֵּחַ עַל-הַיַּרְדֵּן מִזְבֵּחַ גָּדוֹל לְמַרְאֶה. יא וַיִּשְׁמְעוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִנֵּה בָנוּ בְנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה אֶת-הַמִּזְבֵּחַ אֶל-מוּל אֶרֶץ כְּנַעַן אֶל-גְּלִילוֹת הַיַּרְדֵּן אֶל-עֵבֶר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. ש(יהושע כב: י-יא).ש

10 Arrivés aux districts du Jourdain faisant partie du pays de Canaan, les enfants de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé érigèrent là un autel près du Jourdain, un grand autel bien apparent. 11 La nouvelle en vint aux enfants d’Israël: “Voici que les enfants de Ruben, ceux de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel devant le pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, en face des enfants d’Israël.” (Josué 22:10).

Or, ces derniers ont construit cet autel non pour rivaliser avec Jérusalem, mais pour server de témoin, de garant de leur fidélité à l’Eternel:

כו וַנֹּאמֶר נַעֲשֶׂה-נָּא לָנוּ לִבְנוֹת אֶת-הַמִּזְבֵּחַ  לֹא לְעוֹלָה וְלֹא לְזָבַח. כז כִּי עֵד הוּא בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיכֶם וּבֵין דֹּרוֹתֵינוּ אַחֲרֵינוּ לַעֲבֹד אֶת-עֲבֹדַת יְהוָה לְפָנָיו, בְּעֹלוֹתֵינוּ וּבִזְבָחֵינוּ וּבִשְׁלָמֵינוּ:  וְלֹא-יֹאמְרוּ בְנֵיכֶם מָחָר לְבָנֵינוּ, אֵין-לָכֶם חֵלֶק בַּיהוָה. (יהושע כב: כו-בז). ש

26 Donc, nous nous sommes dit: Agissons pour nous-mêmes en élevant un autel, non pour y offrir ni holocauste ni autre sacrifice; 27 mais c’est un témoin entre nous et vous, comme entre nos descendants respectifs, de notre droit à servir l’Eternel en sa présence, par nos holocaustes, nos rémunératoires et autres sacrifices, et que vos enfants ne puissent pas, demain, dire aux nôtres: Vous n’avez point de part à l’Eternel.(Josué 22: 26-27).

 

[3] C’est peut-être la raison pour laquelle cette parasha porte le nom de Balak, celui qui veut maudire Israël, mettant l’accent sur l’intégrité שָׁל̤ם de Balak dans sa haine, alors que Bilam n’est point aussi intègre, agissant par amour du lucre et des honneurs, au détriment de son lien avec l’Eternel.

L’étude biblique vous passionne. Je vous invite à rejoindre notre Campus biblique: https://www.campusbiblique.com/

Shabbat shalom !

[email protected]

Avec toutes mes amitiés,

Haïm Ouizemann

Partager sur email
Partager sur whatsapp
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Souscription au Blog par Email

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.
Rejoignez les 759 autres abonnés

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Quelques mots sur moi

J’ai plus de 30 ans d’expérience dans l’étude et l’enseignement de la Bible. Il n’y a pas de limite à ce que la Bible prodigue comme connaissance et inspiration pour la vie.
A propos…

Souscription au Blog par Email

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.
Rejoignez les 759 autres abonnés

Archives